Tips om vinterkjøring

Vinteren bringer med seg mange farer og problemer for sjåfører. Lange netter, glatte veier og vanskelige forhold; ofte flere av gangen er vanlig kost om vinteren. Derfor kan det være lurt å ta til seg noen ekstra tips for å være trygg på vinterveiene.

Her er noen hovedpunkter som er lurt å tenke på når man tar seg ut på vinterveier. Det aller viktigste å huske på er å tilpasse kjøringen etter forholdene, og å være forberedt på å senke farten jevnt over linja. Det er bedre å ta seg ekstra tid enn å ende opp i grøfta.

Extra lys till bilen

Over 90 % av menneskers sanseinntrykk bearbeides av synet vårt. Alt som kan gjøre potensielle farer mer synlige er ekstremt viktig. Om dagen behøver vi som regel ikke mer hjelp enn hva dagslyset gir oss, men om natten har vi fjernlyset til å hjelpe oss. Om vinteren er nettene lange og mørke. Det er ikke påbudt med mer lys enn fjernlyset, men i mange tilfeller kan det være lurt med litt ekstra lys.

Det er mulig å kjøpe effektive ekstra lys hos https://www.ekstralyskongen.com/ som ikke bare øker synsrekkevidden, men også synsbredden. Ofte blir synsbredden ikke tatt med i betraktning sammen med synsrekkevidden, men for å oppdage dyr eller mennesker som tar seg ut i veibanen kan bredden være vel så viktig som lengden.

Dekk og vinterdekk

Vinterdekk skal etter loven ha spor som er minst 3 mm dype. Påbudet gjelder fra 1. november og helt ut til første mandag etter 2. påskedag. Det er derfor viktig å holde styr på når påsken kommer. 3 mm er minstekravet til sporene i vinterdekkene, men NAF, blant annet, anbefaler dypere spor: helst minimum 4 mm for best grip på vinterveier. Vinterdekk skal ha pigger og er ofte bare kalt “piggdekk”.

Det er lov å ha piggdekk på utenom vintersesongen så lenge forholdene krever det, som for eksempel i løpet av turer til fjells. Det er også mulig å binde kjetting rundt dekkene. Dette er spesielt viktig for tyngre kjøretøy som lastebiler eller traktorer. Sommerdekk som kontrast trenger bare lovlig å ha spor som er 1.6 mm dype. Å ta seg ut på vinterveier med sommerdekk er å be om trøbbel. Husk å bytte dekkene i tide!

Fokus

Med lange netter kan det være lett å bli trøtt. Hvite veier dekket av snø gjør det også vanskelig å se potensielle farer som ligger under snøen, som is eller overraskende hull og humper. Hvis en sjåfør føler seg trøtt er det best å ta seg en kort 15 minutters blund. Ikke for lenge, da risikerer man å bli trøttere. Det er også viktig å tenke på føret hele tiden.

Hvis det ikke er til bry for trafikken, kan det være lurt å foreta seg bremsetester. Bilen oppfører seg veldig spesielt på glatt is. Bråbremsing vil bare låse bilen, og den vil fortsette i samme retning. Hvis grepet glipper på grunn av is så ikke bråbrems! Styr igjennom som best mulig uten for store bevegelser, og la bilen sakke ned av seg selv med bare litt brems.